Sikringslist monteres dersom det ikke er ledig list i kabelskapet. Skagerak Netts standard er for tiden ABB, men det har stedvis blitt benyttet Kabeldon tidligere.

Produktpakke 28 inkluderer:
- Sikringsmodul (ABB) SLK 160 eller (Kabeldon) SLD 00
- Arbeid

Produktpakke 29 inkluderer:
- Sikringsmodul (ABB) SLK 400 eller (Kabeldon) SLD 3
- Arbeid