Benyttes når stikkabel er lagt helt frem til kunde og skal tilkobles i utvendig tilknytningsskap ihht NEK399.

Dersom stikkabel tilkobles i tavle innvendig skal kunden bekoste tilkoblingen direkte til installatør.

Produktpakke 39 benyttes ved tilkobling av TFXP 4x50 og 95.

Produktpakke 40 benyttes ved tilkobling av TFXP 4x240.