Installatøren har ansvar for å utpeke AFA (ansvarlig for arbeid) for det enkelte arbeidet. 

Før arbeidet starter skal det foretas en risikovurdering som skal omfatte:

  • Sikker jobbanalyse
  • Bruk av personlig verneutstyr (Isolerhansker, langermet bekledning)
  • Bruk av godkjent og kontrollert isolerverktøy og avskjerming
  • Personellets kyndighet
  • Øvrige lover, forskrifter og instrukser som kan være aktuelle

Kabelskap skal aldri forlates uten at det er lukket og låst eller at nødvendig tildekking rundt skapet er utført. Eldre type NEBB kabelskap har en spesiell lås som en må være oppmerksom på. Her kan du se hvordan dette skapet åpnes/låses.

Driftssentralen skal godkjenne før spenningssetting av ny stikkledning. Kontakt Driftssentralen på telefon 35 90 23 90.

Alle ulykker som har sammenheng med utførelse av arbeid i henhold til denne avtalen skal meldes i henhold til egne rutiner. 

Skagerak Nett skal varsles om ulykker som har skjedd i forbindelse med arbeider knyttet til avtalen. Dette meddeles Skagerak Nett v/ Driftssentralen på 35 90 23 90 umiddelbart.