Vintertillegg produktpakke 3 når arbeidet utføres i perioden desember - mars.

Tillegg for å fjerne snø og tele for hånd rundt kabelskap. 

Gjelder kun ved bruk av pakke 3.

Produktpakkene PP35 – PP37 angir de forskjellige kabeltverrsnittene.