Vintertillegg pakke 3 når arbeidet utføres i desember - mars.

Tillegg for å fjerne snø og tele for hånd rundt kabelskap. Gjelder kun ved bruk av pakke 3.