Bygging av nett påvirker miljøet og ved mer fleksibelt bruk av strømmen har vi mindre behov for å  bygge nytt.

Blir du med på testen hjelper du oss å vise at et mer effektivt strømforbruk bidrar til et bedre miljø for oss alle. Et viktig bidrag i det grønne skiftet! 

Smartere og lavere strømforbruk er bra for både deg og miljøet.

Rennende vann og skog