Veggbakken stasjon må oppgraderes for å tilfredsstille moderne krav til sikkerhet

Veggbakken transformatorer stasjon er opprinnelig fra 1912 og har vært gjennom flere oppgraderinger av både bygningsmasse, transformatorer og koblingsanlegg. Nå står utskifting av koblingsanlegg for det høyspente distribusjonsnett (11kV) for tur. Dette anlegget forsyner store deler av Horten sentrum med høyspentkabler.

Anlegget er fra 60-tallet og flere komponenter har havarert de seneste årene. Disse havariene har ført til flere langvarige strømbrudd i Hortensområdet.  Dagens anlegg tilfredsstiller heller ikke dagens krav til betjening og personsikkerhet. Oppgraderingsprosjektet omfatter nytt koblingsrom, ny forstøtningsmur, ny transformatorcelle og nytt koblingsanlegg og krever utvidelse av eksisterende bygningsmasse.

Utvidelse av Veggbakken legges det til rette for vekst i Horten

Når deles av Veggbakken nå oppgraderes og utvides, så gjøres det på en slik måte at man tar høyde for fremtidig økning av strømforbruk i Hortensområdet. Det pågår mye bygging av nye boliger og ny næringsvirksomhet i området. Samtidig etableres det et testsenter for undervannsteknologi som vil være svært kraftkrevende. Ved dimensjonering av Veggbakken stasjon tas det også høyde for en mulig fremtidig elektrifisering av Bastøyfergene.

Prosjektet gjennomføres i 2018