Avtalen om fleksibelt forbruk innebærer at anlegg kobles ut ved drifts- og feilsituasjoner som medfører kapasitetsbegrensninger, flaskehalser eller andre driftsmessige problemer i Skagerak Netts distribusjonsnett. Utkobling er begrenset til det området i distribusjonsnettet hvor situasjonen har oppstått.  Skagerak Nett kan også iverksette prøveutkobling. Rabatt på effektleddet gis på effektleddet påfølgende 12 måneder etter utkobling har funnet sted.