Dersom relevante nettforhold skaper akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet i transmisjonsnettet beordres utkobling. Utkoblingen beordres av Statnett og iverksettes av Skagerak Nett. Innkobling likeledes beordres av Statnett og iverksettes av Skagerak Nett. Statnett kan også iverksette prøveutkobling. Skagerak nett viderefører til kunden den rabatt Statnett gir for effektleddet.