Utkoblingsklausuler: 

  • Momentan og varig utkobling
  • Momentan utkobling, begrenset til 2 timers varighet
  • Utkobling med 1 times varsel før varig utkobling
  • Utkobling med 10 timers varsel før varig utkobling